Det nordiske marked

Salget af Danica Pension ændrer spillet for deltagerne - igen!

I sidste uge åbnede Danske Bank op for at sælge hele sin forsikringsvirksomhed - Danica Pension. Dette ændrer totalt strategien for kampen om kunderne inden for de langsigtede besparelser. Vi analyserer ikke årsagen til salget, men bemærker dog, at Danske Bank efter salget stadig har et effektivt distributionssystem, og "ejer" deres kunderelationer. De vil være i stand til at skabe et forsikringsmarked, hvor der er flere forsikringsselskaber og skabe effektive tilbud på forsikring og langsigtede besparelser for forskellige kundesegmenter. Vi har skrevet om åbne værdikæder, og forsikringsmarkeder som en naturlig forlængelse af ændringen i værdikæden. Du er velkommen til at læse vores interview med Jan Ridderwall om en "Åben arkitektur for bedre tilbud til kunden" og vores artikel "Fra lukkede til åbne værdikæder".

For potentielle købere er det naturligvis vigtigt at sikre en langsigtet adgang til Danske Banks distributionsnet for at generere præmieindtægter og at strømline administrationen for at reducere omkostningerne. Nedenstående tabel viser, at Danica er én af de større virksomheder i det konkurrenceudsatte pensionsmarked.

I de sidste 15 år har de fleste virksomhedstransaktioner ellers drejet sig om konsolidering blandt forsikrings- og bankforsikringsselskaberne. Der er formentlig flere årsager til købet, men øgede præmieindtægter/markedsandele ser ud til at være en af ??de drivende faktorer, snarere end strømlinet administration. Det viser de analyser, vi har udført af selskabernes driftsomkostninger. Den nedenstående liste viser nogle opkøb/fusioner af selskaber, vi følger:

2012 - Skandia Liv/Skandia, Folksam/Aktia Skadeförsäkring
2009 - Moderna Försäkringar/Aspis
2008 - Folksam/KP
2007 - Storebrand/SPP, DNB/Salus Ansvar
2006 - Old Mutual/Skandia
2001 - Handelsbanken/SPP, Folksam/Förenade Liv
2000 - Sampo/Leonia, Folksam/KPA, Unidanmark/Vesta
1999 - Unibank/Tryg Baltica, Sparbanken Nor/Gensidige
1998 - SEB/Trygg Hansa

Der ser ud til at være en anden ændring i gang på det svenske marked. Det er norske DNB, der vil sælge deres svenske forsikringsselskab SalusAnsvar. Ifølge artiklen har virksomheden ikke udviklet sig som ejerne ønskede.

Udfordringerne for branchen vil fortsætte, og vi er overbeviste om, at vi vil se flere ændringer blandt deltagernes forretningsmodeller, efterhånden som de placerer sig i de nye værdikæder. Tidligere på året så vi, at Folksam solgte sin portefølje af IPS til Indecap. Flere deltagere har besluttet sig for ikke længere at tilbyde traditionel forsikring som produkt. Regeringen oprettede en ny sparereform, investeringsopsparingskontoen, fra januar 2012 til langsigtede besparelser og finansminister Peter Norman gjorde det klart, at han forventede, at den finansielle emballage ville være gratis.

Vi er overbeviste om, at det bliver stadig vigtigere at have et klarere fokus på hele handlen. Naturligvis de komponenter, der vil skabe værditilbud til det identificerede kundesegment, distributionskanal og indtægtsmodel. Men for at kunne være fleksibel i sit udbud, er vi overbeviste om, at man skal sikre de rette processer, kompetencer og IT-systemer med henblik på at gøre administrationen så effektiv som muligt for at generere det ønskede resultat. Uanset om det er aktionæren eller forsikringstageren, der er ejeren.

Tilføj kommentar